Raamovereenkomst

Om het merkverhaal en de huisstjil toe te passen in je communicatie, kan je gebruik maken van een raamovereenkomst met 4 percelen.

·         Perceel 1: digitale en niet digitale huisstijl – The Oval Office

·         Perceel 2: maken van filmpjes – Red Pepper Media

·         Perceel 3: maken van foto’s – Absoluut

·         Perceel 4: (her)schrijven van teksten – Pantarein

Het Departement Kanselarij en Bestuur treedt op als opdrachtencentrale. Alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, het Vlaamse Parlement, enz. zijn of zullen worden opgericht, kunnen beroep doen op deze raamovereenkomst. Je gebruikt daarvoor je eigen budget.

 

Wens je af te nemen van één of meerdere percelen van dit raamcontract

-   Vul het briefingdocument in die je onderaan deze pagina kan downloaden en stuur het ingevuld door naar het projectteam merkbeleid. Het projectteam leest het document na om te kijken of het onderwerp past binnen de opdracht van de raamovereenkomst en bezorgt het aan de opdrachtnemer van het perceel. Dit kan allemaal snel gebeuren.

-   Op basis van je briefing krijg je een inhoudelijk voorstel en een offerte van de opdrachtnemer. Als dat nodig blijkt gaat er een intakegesprek aan vooraf.

-   Nadat je de offerte hebt goedgekeurd en het projectteam Merkbeleid de offerte heeft nagekeken, maak je de bestelbrief op. Vanaf een bedrag van 8500 euro exclusief BTW moet je het dossier vooraf laten vastleggen. Een vastleggingsdossier is al gauw een week onderweg en bestellen mag in principe pas na vastlegging. Hou daar dus rekening mee. Vanaf een bedrag van 100.000 euro exclusief BTW moet je het dossier ook voorleggen aan de inspecteur van financiën. Zij zullen je  om een aantal documenten vragen. Die vind je onderaan deze pagina.

-   Het uitvoeren van de opdracht kan starten. Het projectteam Merkbeleid hoeft niet bij alle conversaties betrokken te worden. Bij vragen of momenten waar zaken moeten goedgekeurd worden, dan is dat wel het geval.

-   Na de oplevering wordt de factuur bezorgd aan de bestellende entiteit.

 

Perceel 1: digitale en niet-digitale huisstijl

In 2014 werd een nieuwe huisstijl gelanceerd. Vroeger hanteerden alle diensten van de Vlaamse overheid een eigen logo en huisstijl in hun communicatie, nu wordt één coherente stijl gebruikt waarbij alle oude logo’s en huisstijlelementen worden vervangen. Via perceel 1 van het raamcontract kan je beroep doen op The Oval Office om zowel digitale als niet-digitale communicatiedragers vorm te geven in de nieuwe huisstijl. Dit kan dus gaan van brochures, folders, posters, visitekaartjes, enveloppes, e.d. tot websites, apps, nieuwsbrieven e.d. Door gebruik te maken van het raamcontract ben je zeker dat de huisstijl correct is toegepast. Ook voor het ontwikkelen van instrumenten om de huisstijl te implementeren, zoals mini-huisstijlgidsen, Word-, PPT-sjablonen, e.d. kan je bij The Oval Office terecht. 

Wat valt WEL onder de raamovereenkomst Wat valt NIET onder de raamovereenkomst Bij wie kan je daarvoor dan terecht?
Het ontwerpen en maken van advertenties Het aankopen van mediaruimte Voor media-aankoop is er een raamovereenkomst met Mindshare
Het creëren van drukwerk Het drukken en leveren van drukwerk 

Voor het effectief drukken en leveren van papieren dragers kan je terecht bij de interne drukkerij

Het vormgeven en ontwikkelen van websites, digitale banners, enz. Het beheer of onderhoud ervan 

Eigen ICT-contracten van de entiteit of Kanooh.

 

Perceel 2: maken van filmpjes

Via corporate storytelling geven we de identiteit van Vlaanderen en de Vlaamse overheid vorm door concrete verhalen van realisaties te vertellen. Om zo’n verhaal aan de hand van een filmpje te vertellen kan je beroep doen op Red Pepper Media. Door gebruik te maken van het raamcontract ben je zeker dat de vorm en inhoud van het filmpje beantwoorden aan het merkverhaal van Vlaanderen. Ook voor andere filmpjes, waar storytelling minder relevant is, zoals een reportage of instructiefilmpje, kan je beroep doen op dit perceel. Belangrijkste is echter dat het resultaat beantwoordt aan het merkverhaal en past in de strategie van het merkbeleid.

 

Perceel 3: maken van foto’s

Via corporate storytelling geven we de identiteit van Vlaanderen en de Vlaamse overheid vorm door concrete verhalen van realisaties te vertellen. Om zo’n verhaal aan de hand van foto’s te vertellen kan je beroep doen op Absoluut. Door gebruik te maken van het raamcontract ben je zeker dat de vorm en inhoud van de foto’s beantwoorden aan het merkverhaal van Vlaanderen. Ook voor andere foto’s, waar storytelling minder relevant is, kan je beroep doen op dit perceel. Belangrijkste is echter dat het resultaat beantwoordt aan het merkverhaal en past in de strategie van het merkbeleid.

 

Perceel 4: (her) schrijven van teksten

Via corporate storytelling geven we de identiteit van Vlaanderen en de Vlaamse overheid vorm door concrete verhalen van realisaties te vertellen. In perceel 4 kan je beroep doen op Pantarein om teksten te (her)schrijven zodat het merkverhaal de rode draad is qua look en feel. Ook voor andere soorten teksten, waar storytelling minder relevant is, kan je beroep doen op dit perceel. Belangrijkste is echter dat het resultaat beantwoordt aan het merkverhaal en past in de strategie van het merkbeleid.

 

De looptijd van het raamcontract is 4 jaar. De maximumbedragen zijn per perceel bepaald. Perceel 1: €1.600.000 exclusief btw; Perceel 2: €800.000 exclusief btw; Perceel 3: €400.000 exclusief btw;  Perceel 4: €400.000 exclusief btw.

 

Bestanden