De verplichte basis

De minimaal over te nemen elementen van de digitale huisstijl zijn:

- Global header & footer
- Website header
- Website footer
- Lettertype
- Kleurengebruik
- Patronen & Iconen
- Fotografie & cartografie

Hier vindt u meer informatie over elk van deze bouwstenen. Deze elementen zijn verplicht, maar laten de entiteiten toe elk hun eigen accenten en ontwerpen uit te werken. In het tabblad voorbeelden ziet u enkele creatieve uitwerkingen.

Spotlight titel

De verplichte basis

Volgnummer

0