FAQ

ALGEMEEN

 

1. Waarom een nieuwe huisstijl?

De nieuwe huisstijl wil de communicatie over de Vlaamse overheid en Vlaanderen herkenbaarder maken. De huidige wildgroei aan stijlen en logo’s zorgt voor verwarring bij de burger. In de toekomst zal iedereen beter weten wat de Vlaamse overheid doet en waarvoor ze staat, wat ook de transparantie ten goede komt.

 

2. Hoe is de nieuwe huisstijl tot stand gekomen?

De basis voor alle communicatie is het merkverhaal: Vlaanderen is een regio met mensen die baanbrekend werken en die wereldwijd bekend zijn voor hun vakmanschap. Dat merkverhaal is het resultaat van grondig onderzoek naar de perceptie van Vlaanderen, nationaal en internationaal. De nieuwe huisstijl werd grotendeels intern ontwikkeld door het projecteam merkbeleid bij het Departement DAR en is grondig voorbereid na heel wat overleg en tests met alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

 

3. Hoeveel kost het?

Er is  geen extra budget om het merkbeleid te ontwikkelen en toe te passen. Alles is betaald met bestaande werkingsmiddelen van Toerisme Vlaanderen, Flanders Investment & Trade, het Departement internationaal Vlaanderen en het Departement DAR. Gespreid over vier jaar (van 2010 tot 2013) gaat het in totaal over 375 000 euro. Het grootste deel van dat budget is naar het internationaal imago-onderzoek gegaan.

Nieuw communicatiemateriaal moet meteen volgens de nieuwe stijl ontworpen worden. Bestaand materiaal zal geleidelijk aan vervangen worden: eerst worden de voorraden van visitekaartjes, briefpapier … opgebruikt, bij uniformen en werkkledij vervangen we enkel het label. Wagens en bussen krijgen bij een onderhoudsbeurt een nieuw logo opgeplakt. Pas bij een nieuwe bestelling zal de nieuwe huisstijl helemaal worden toegepast op het wagenpark.

 

4. Waarom werd het symbool van de leeuw behouden, maar het logo vernieuwd?

Het behoud van de leeuw is een logische evolutie en brug naar een hedendaagse positionering van Vlaanderen, met respect voor het verleden. De “historische, heraldische leeuw van Vlaanderen” behoudt zijn waarde. De “nieuwe, open, cutting edge leeuw van Vlaanderen” voegt waarde toe.   

 

5. Vanwaar komt de baseline “Flanders, State of the Art”?

Vlaanderen is vandaag  te weinig gekend in het buitenland. In de eerste plaats dient duidelijk gemaakt te worden dat Vlaanderen een deelstaat is (‘state’).  Een deelstaat die vele baanbrekende vakmannen – en vrouwen telt (‘state-of-the-art’), die prachtig werk realiseren in diverse deelgebieden.

 

6. Wie heeft het logo en de huisstijl ontwikkeld?

De merkinhoud werd bedacht door THINK BBDO (Fons Van Dyck): het merkenverhaal van Vlaanderen en baanbrekend vakmanschap als merkessentie. 

HOUTKAAI 7 (Tim Bisschop) ontwikkelde de corporate en digitale visuele identiteit. TYPOJO (Jo De Baerdemaeker) ontwikkelde het Flanders lettertype (in onder aanneming van Absoluut). De nieuwe leeuw van Vlaanderen is een creatie van de Vlaamse overheid zelf (met name door Ingrid Van Rintel en Ludwig Van den Meersschaut. 

Merkdesign strategie en creatieve directie zijn het werk van Ludwig Van den Meersschaut (adviseur beeldvorming en uitstraling). Merk management is in handen van Leontien Demeyere (communicatie adviseur). Ingrid Van Rintel verzorgt de grafische uitwerkingen en de huisstijlgids.

 

 

UITROL

 

1. Hoe ziet de nieuwe huisstijl er uit?

In de huisstijlgids leest u alle richtlijnen voor de communicatie van uw entiteit. U kunt de huisstijlgids downloaden door te surfen naar http://www.ditisvlaanderen.be/nl/huisstijlgids-versie-2-december-2014. Daar vindt u een tweede versie van de gids, gebaseerd op de feedback die we kregen vanuit de verschillende werkgroepen.

 

2. Wie is mijn huisstijl coördinator? 

De huisstijl coördinator van uw entiteit staat in rechtstreeks contact met het projectteam merkbeleid en woont alle werkgroepen en vergaderingen bij voor uw beleidsdomein.  U kunt er  terecht voor alle vragen over het merkbeleid van uw entiteit. U vindt deze lijst terug op www.ditisvlaanderen.be/nl/lijst-van-huisstijlco-rdinatoren 

 

3. Wat met de digitale communicatie? 

Ook de digitale communicatie wordt in een nieuw jasje gestoken. Op webstijlgids.vlaanderen.be vindt u alle informatie over de nieuwe look and feel van website van de Vlaamse overheid. Er zijn een aantal basiselementen die verplicht moeten worden overgenomen, andere componenten zijn dan weer facultatief. Ook voor webcodes kunt u terecht op de digitale stijlgidssite: http://websijtgid.vlaanderen.be.

 

4. Waar kan ik de planning raadplegen?

De planning vindt u terecht op het huisstijlportaal: ditisvlaanderen.be/huisstijl, doorklikken naar planning.

 

5. Waarom zijn niet alle elementen van de nieuwe huisstijl beschikbaar?

De uitwerking van de huisstijl over de gehele overheid betekent een enorme inspanning. Het gaat niet enkel om het vervangen van een logo. Een cruciaal element is het nieuw ontwikkelde lettertype ‘Flanders’ dat niet alleen op alle traditionele communicatiedragers (bv. briefpapier, sjablonen, formulieren, relatiegeschenken, …), maar ook op de volledige informatica-omgeving van de Vlaamse overheid moet worden geïnstalleerd.

 

6. Wat zijn de belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de huisstijl?

Voor de verdere ontwikkeling en uitrol van de huisstijl is een periode van 2 jaar voorzien. De uitrol zal daarom geleidelijk verlopen. Niettemin worden een aantal mijlpalen voorzien:

November 2014: Tweede versie van de huisstijlgids + webstijlgids beschikbaar

Eind 2014: bijkomende ontwikkelingen van het lettertype

 

7. Bij wie kan ik terecht voor alle vragen rond merkbeleid?

U kunt best eerst contact opnemen met de huisstijl coördinator voor uw entiteit. Ook via merkbeleid@vlaanderen.be worden u vragen beantwoord. Hou er rekening mee dat wij dagelijks tientallen vragen krijgen over de uitrol van de huisstijl. We proberen uw vragen of opmerkingen binnen de twee dagen te beantwoorden.

 

8. Wanneer moet de huisstijl volledig zijn uitgerold?

De uitrol is van start gegaan op 24 februari 2014, en moet zo snel mogelijk volledig toegepast worden door alle entiteiten van de Vlaamse overheid .

 

9. Is er een logo met het opschrift 'met steun van de Vlaamse overheid'?

Alle projecten die met middelen van de Vlaamse overheid worden gefinancierd, dienen te worden voorzien van het Vlaanderen Verbeelding Werkt-logo in Vlaanderen en Nederland, en met het Flanders State of the Art-logo in het buitenland. Er is geen logo 'met steun van de Vlaamse overheid' als zodanig, dit wordt ook niet voorzien. Het huidige nieuwe logo is dus ook het sponsorlogo. Op http://www.ditisvlaanderen.be/subsidiering-sponsoring-0 vindt u alle informatie over het logo en het gebruik er van.

 

10. Ik wil een presentatie geven. Is hiervoor een nieuw sjabloon voorhanden?

Ja, te vinden op http://webstijlgids.vlaanderen.be/element/powerpoint

 

11. Welke niveaus zijn er,  en onder welk niveau valt mijn entiteit?

In de huisstijlgids vindt u meer informatie over vier verschillende niveaus vinden waarin de huisstijl wordt toegepast. 

Alle corporate communicatie valt onder niveau 1: interne communicatie binnen de Vlaamse overheid, HR-communicatie, signalisatie van Vlaamse overheidsgebouwen en alle publieke voertuigen. Ook financiële jaarverslagen, rapporten en studies en beleidscommunicatie.

Alle thematische communicatie valt onder niveau 2: alle communicatie die de dienstverlening van uw entiteit kenbaar maakt, zoals de signalisatie van overheidsvoertuigen in entiteitskleuren of de financiële informatie van uw entiteit.

Entiteiten die in Vlaanderen permanent contact hebben met het grote publiek en entiteiten buiten de Vlaamse overheid die structureel gesubsidieerd worden, communiceren in niveau 3.

Communicatie die occasioneel gesponsord en gesubsidieerd wordt door entiteiten van de Vlaamse overheid, voor organisaties en events buiten de Vlaamse overheid, is communicatie in niveau 4. Daaronder vallen ook de initiatieven met partners buiten de Vlaamse overheid, die een label van de Vlaamse overheid gebruiken in hun eigen communicatie (partnership labels).

 

12. Hoe weet ik welke kleuren ik mag gebruiken?

De kleurkeuze wordt gemaakt op entiteitsniveau. De keuze wordt gemaakt uit 13 vooraf gedefinieerde kleurpaletten. Elke entiteit kiest één hoofdkleur en drie steunkleuren. Deze paletten zijn optimaal qua contrastwerking en harmonie. Contacteer uw huisstijl coördinator om te weten welke kleuren uw entiteit heeft gekozen.

 

13. Kan ik mijn emailhandtekening al aanpassen?

Ja, de templates daarvoor vindt u hier:http://webstijlgids.vlaanderen.be/element/e-mailhandtekening.

 

14. Wanneer worden de brieven en enveloppen aangepast?

Brieven en enveloppen in de nieuwe huisstijl worden momenteel centraal aangemaakt. Wanneer het nieuwe lettertype is geïnstalleerd, kunnen de omslagen en brieven gebruikt worden. Om verspilling tegen te gaan worden in de tussentijd de oude voorraden systematisch verder opgebruikt. De communicatieverantwoordelijke van elke entiteit beschikt over de sjablonen van briefpapier en enveloppen.

 

15. Wanneer kan ik nieuwe visitekaartjes bestellen?

De nieuwe applicatie wordt in het voorjaar van 2015 gelanceerd. Uiteraard kan er tot dan altijd besteld worden op de huidige applicatie http://drukkerij.bz.vonet.be.

 

16. Worden er gadgets en kantoormateriaal voorzien?

Zeker. Een aantal gadgets zijn er al, maar de meesten zullen pas worden besteld eens de Flanders-webshop in voege is. Deze wordt op dit moment uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met DiV, Flanders Investment & Trade en het projectteam merkbeleid.