Wat is onze ambitie?

Vlaanderen behoort vandaag tot de top 5 van Europa op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel vlak.
We willen minstens deze positie behouden en verstevigen, zodat de toekomst van onze kinderen verder voorbereid wordt.

Vlaanderen profileert zich binnen Europa als een samenleving die welvaart creëert door een uitstekend presterende en toekomstgerichte economie (welvaartscreatie), een open en toekomstgerichte samenleving waar iedereen zich volwaardig kan ontplooien en integreren in de maatschappij (inclusie), een duurzame samenleving die zich ontwikkelt op een wijze die op lange termijn standhoudt (duurzaamheid).